Contact

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
Email: reservations@yourdomain.com
Phone: +88 (0) 101 0000 000

side-area-cards

Follow us

Politica de transport

  /  Politica de transport

Reguli generale de conduită:

 • Purtați în permanență echipamentul de salvare pus la dispoziție de personalul navigant
 • Nu înlăturați echipamentul de protecție (vesta de salvare) pe durata transportului
 • Așteptați indicația pilotului pentru îndepărtarea echipamentelor de protectie
 • Este strict interzisă orice interacțiune cu comenzile ambarcațiunii, a instrumentarului de navigație, a mijloacelor de avertizare, a mijloacelor de identificare și a mijloacelor de avertizare
 • Urmăriți cu atenție instructajul cu privire la modul de întrebuințare a echipamentelor de salvare puse la dispoziție
 • În situația în care instructajul inițial nu a fost pe deplin înteles, solicitați lămuriri suplimentare
 • Respectați locurile atribuie
 • În situația în care din orice motiv, doriți să schimbați locul atribuit, comunicați acest lucru personalului navigant înainte de schimbarea acestuia
 • În timpul deplasării se interzice ridicarea în picioare
 • În timpul manevrelor desfășurate la plecarea sau acostarea navei, se interzice părăsirea locurilor desemnate
 • Respectați instrucțiunile și indicațiile primite pentru îmbarcare/debarcare
 • Dacă întâmpinați dificultăți la îmbarcare/ debarcare solicitați ajutorul personalului navigant
 • Așteptați predarea bagajelor și a efectelor personale, de către personalul navigant
 • În cazul în care în timpul deplasării ambarcațiunea de balansează, păstrați-vă calmul, și respectați instrucțiunile personalului navigant
 • Cu excepția situației când personalul navigant vă solicită, păstrați-va locul atribuit
 • Supravegheați în permanență copii
 • Consumul de băuturi alcoolice în ambarcațiune este strict interzis
 • Consumul de alimente în ambarcațiune este strict interzis
 • Fumatul este interzis
 • În timpul deplasării ambarcațiunii se interzice introducerea membrelor în apă
 • Este strict interzisă aruncarea oricăror obiecte peste bord, inclusiv a gunoiului menajer, indiferent de tipul acestuia (biodegradabil sau nu)
 • Este strict interzisă ruperea, culegerea sau distrugerea oricăror plante din flora sălbatică, ori capturarea sau rănirea animalelor indiferent de starea acestora
 • Este strict interzis transportul substanțelor interzise la deținere de legea română, sau de orice alte norme internaționale în vigoare
 • Este strict interzis transportul materialelor inflamabile sau a oricăror materiale care pot pune în pericol siguranța pasagerilor sau a ambarcațiunii, în situația în care nu sunteți sigur dacă un material poate fi periculos la bord, întrebați înainte de îmbarcare acest aspect
 • Este interzis transportul oricărui obiect care depășește lungimea ambarcațiunii, sau care este refuzat de pilot
 • Este strict interzis portul la bordul ambarcațiunii al armelor și munițiilor în lipsa autorizărilor prevăzute de Lege
 • Dacă observați o persoana în apă, anunțați personalul navigant prin semnalul de alarmă “Om la apă!”
 • Anunțați orice problemă ivită în timpul transportului personalului navigant
 • Anunțați orice urgență medicală personalului navigant
 • În situația puțin probabilă a unui accident, respectați indicațiile și instrucțiunile personalului navigant
 • Păstrați un ton calm, atât în relația cu personalul navigant cât și cu ceilalți turiști